کود NPK (13-61-0)

NPK-13-61-0+TE

ویژگی ها کود NPK 13-61-0 :

✥ کود NPK 13-61-0 دارای بیشترین میزان فسفر محلول در آب است و درنتیجه کودی بسیار مناسب برای آغاز دوره رشد گیاهان است.
✥ این محصول عاری از کلر بوده و فاقد خط نمک زایی (افزایش EC) در خاک است.
✥ عناصر ریزمغذی در کود NPK 13-61-0 به‌صورت کلات هستند و باعث ماندگاری بیشتر عناصر در خاک و جذب کامل آن‌ها توسط ریشه در برگ‌ها می‌شود.
✥ این محصول از مواد اولیه باکیفیت تهیه‌شده است به همین دلیل حلالیت کامل در آب داشته و به‌هیچ‌وجه کلوخه نمی‌شود.

توجه:

این کود با هیچ‌کدام از کودهای کلسیم و اغلب ترکیبات منیزیم سازگاری ندارد.

عناصر ماکرو:

کود NPK 13-61-0+TE

جدول دستور مصرف:

کود NPK 13-61-0+TE
Call Now Button