کود NPK(15-5-30)+TE

NPK-15-5-30+TE

ویژگی های

کود NPK(15-5-30)+TE

✥ مصرف این کود به رنگ آوری محصول، بهبود رنگ و طعم میوه، بهبود کیفیت پوست و درنتیجه کاهش ترک‌خوردگی میوه و افزایش قند کمک می‌کند.
✥ سبب تسریع دررسیدن میوه، رشد عمومی بوته، درشت شدن میوه و دانه و افزایش گلدهی می‌شود.
✥ این محصول عاری از کلر بوده و فاقد خط نمک زایی (افزایش EC) در خاک است.
✥ عناصر ریزمغذی در این محصول به‌صورت کلات هستند و باعث ماندگاری بیشتر عناصر در خاک و جذب کامل آن‌ها توسط ریشه در برگ‌ها می‌شود.
✥ این محصول از مواد اولیه باکیفیت تهیه‌شده است به همین دلیل حلالیت کامل در آب داشته و به‌هیچ‌وجه کلوخه نمی‌شود.

شماره ثبت ماده کودی: 868671

عناصر ماکرو:

کود NPK-15-5-30+TE

عناصر میکرو:

کود NPK-15-5-30+TE

جدول دستور مصرف:

کود NPK-15-5-30+TE
Call Now Button